PWOBLEM PAWOL KLE. NAN LANG KREYOL.
Zefi, Lemete.

Port-au-Prince: Éditions de l'Université d'État d'Haiti, 2008. First edition 8vo, wrps, 180 p., tables, bibl. New Paperback 9789993557012 Plan Detaye. Premyte Pati,Kad Metodolojik: chapit I : Oryantayson travay la; Dezyem Pati, Kad teyorik: Chapit II : Fason yo poze pwoblem vokabile; Chapit III : Mo prete ak fomosyon mo an kreyol ayisyen. Twazyem Pati, Kad pratik: Chapit IV : Prezantasyon done anket la: Chapit V : Esplikasyon blokaj yo; Chapit VI: Denye kose : sijesyon ak rekomandayson. (Item ID: 153558)

$35.00

** Special Order ** Please Allow 90 Days **

Topic Notification


Site by Bibliopolis